SERAMİK

 

 

 

 

 

E. Dündar – N. Rauh, The North Bastion on the Tepecik Acropolis at Patara: Dating “Early Hellenistic” Fortification Walls in Southwestern Anatolia,

 

 

 

 

 

 

 

E. Dündar, Imports from Ionia: A Group Ionian Ceramic from the Building Complex on the Tepecik Acropolis at Patara,

 

 

 

 

 

 

T. Korkut, Roma Dönemi Patarası Yemek Pişirme Kapları: Tavalar

 

 

 

 

 

S. Erkoç – M. Koçak, Four Relief-Pedestals from Patara

 

 

 

 

 

 

 

D. Şen-Yıldırım, Hurmalık Hamamı Buluntuları Işığında Patara’nın Geç Roma-Erken Bizans Dönemi Kuzey Afrika Kökenli Seramikleri

 

 

 

 

 

 

T. Korkut, Die spätantike und frühbyzantinische Keramik aus Patara

 

 

 

 

 

E. Dündar – G. Işın, The Hellenistic Ceramics from the Cellar of the Building Complex on the Tepecik Acropolis at Patara in 2003-2004:

 

 

 

 

 

 

 

Ç. Uygun, Patara Tepecik Nekropolü’nden İtalya ve Kıbrıs Sigillatası Örnekleri

 

 

 

 

 

 

H. S. Alanyalı – D. Şen, Patara Hurmalık Hamamı Frigidariumu ve Seramiklerinin Stratigrafik Olarak Değerlendirilmesi

 

 

 

 

 

E. Dündar, The Ceramics from Patara: Investigations, Productions and Trade.

 

 

 

 

 

 

 

G. Işın, The Preliminary Report to the Hellenistic Pottery of Patara from ‘Tepecik Hill’ Excavations

 

 

 

 

 

 

G. Işın, Hellenistic and Roman Pottery of Patara

 

 

 

 

 

E. Dündar, Roman Stamped Amphorae from Patara,

 

 

 

 

 

 

 

G. Işın, General Outlook to the Hellenistic Pottery of Patara with Selected Examples

 

 

 

 

 

 

G. Işın, Ointment/Medicine Vessels from Patara: An Overview of a simple Hellenistic Form in the Ancient Mediterranean World

 

 

 

 

 

E. Dündar, Remarks on the Possible Uses of a Late Cnidian Stamped Amphora from Patara, Adalya XVI, 2013, 167-175.

 

 

 

 

 

 

 

T. Korkut, Die kaiserzeitlichen Gebrauchskeramik aus Patara, S. Lemaitre

 

 

 

 

 

 

K. T. Kahya, Patara Dark Age Pottery

Caddeler

Plastik

Meclis Binası

Yazıtlar

Agora

Nekropoller

Horrea

Tapınaklar

Tepecik

Telsiz ve Telgraf Binası

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, patara kazılarına ait olup,ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceca Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.