TARİHSEL SÜREÇ
 • Patara’daki yerleşimin Erken Kalkolitik Çağ başından (yaklaşık MÖ 5500) itibaren başladığı kazılar sonucunda elde edilen arkeolojik veriler yardımıyla anlaşılmıştır.
 • Kentin MÖ 2. binyıldaki isminin, Hitit Kralı IV. Tuthaliya’nın MÖ 13. yüzyıl sonlarında gerçekleştirdiği Lukka seferi ile ilişkili olarak “Patar” olduğu bilinmektedir.
 • MÖ 1. binyılda Tanrı Apollon kehanetini, yılın altı ayında Delos adasında gerçekleştirirken diğer altı ayında Patara’da gerçekleştirmiştir.
 • MÖ yaklaşık olarak 540-330 yılları arasında Pers İmparatorluğu hakimiyetinde kalan Patara MÖ 334/333 yılında Büyük İskender’in kontrolüne geçmiştir.
 • Patara, yaklaşık olarak MÖ 287-197 yılları arasında Mısır’daki Ptolemaios krallığının yönetimine geçmiş, bu süreçte kentin ismi değiştirilerek II. Ptolemaios Philedelphos’un eşi Arsinoe’nin adını almıştır.
 • Patara’nın yönetimi, MÖ 197-189/188 yılları arasında kısa süreli olarak Makedon kökenli Suriye Krallığı olan Seleukos Hanedanı’na geçmiştir.
 • Apameia anlaşması sonrasında MÖ 188/187 yılında Likya, Romalılar tarafından bağlaşığı Rhodos’un yönetimine bırakılmıştır.
 • Patara, MÖ 168/67 yıllarında kurulduğu bilinen Likya Birliği’nin başkentliğini üslenmiştir.
 • MS 43 yılında İmparator Claudius tarafından bir Roma eyaletine dönüştürülen Likya’nın başkenti statüsünü almış olan kent, bu durumunu MS 73/74 yılında, İmparator Vespasianus tarafından birleştirilen Likya ve Pamphylia (Lycia et Pamphylia) Eyaleti’nde de sürdürmüştür.
 • Çağdaş dünyanın en çok anılan azizlerden “Noel Baba” Aziz Nikolaos MS 4. yüzyılda Patara’da dünyaya gelmiştir.
 • MS 10. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu’nun deniz üslerinden birisi konumunda olan Patara, 1211 yılında Selçuklu devletinin resmi sınırları içindedir.
 • Patara’nın Osmanlı topraklarına geçişi erken 15. yüzyılda, Menteşe Beyliği’nin Osmanlılar karşısında topraklarını yitirdiği 1424 yılı itibariyle gerçekleşmiştir.
KENTSEL DOKU

 

Patara kentinin sosyal, kültürel ve ekonomik varlığının her alana yansımışlığını mimari ve kentsel yapılaşmada hissedebilirsiniz.

ÇEVRE

Patara, kent merkezi dışında çevresiylede etkileşim halindedir. kentin territoriumu oldukça geniş bir alan yayılmıştır. limanı doğu kıyısı dışında batı yakasında da yoğun yerleşim izleri görülmüştür.

 

YAPILAR

Kentin dokusunu oluşturan yapılar. döensel mimarinin güzel örneklerindendir. kent içindeki sosyal kültürel ve politik hayatın algılanabilmesi adına önemli izler barındırılar.

PROJELER

Patara kentinde restorasyonu tamamlanmış ve halen devam eden projeler sürdürülmektedir.  Bu yapıların dönemlerinin özgün mimarisi göz önünde bulundurularak geleceğe  ulaşması sağlanmaktadır.

BİZDEN HABERLER
PAYDAŞLARIMIZ
ETKİNLİKLERİMİZ

Patara’da Dans : Anadolu Ateşi

Caddeler

Yazıtlar

Meclis Binası

Çevresel Arkeoloji

Agora

Prytaneion

Diğer Yayınlar

Nekropoller

Horrea

Tapınaklar

Tepecik

Telsiz ve Telgraf Binası

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video) Patara kazılarına ait olup,ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.  İçerikleri izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.

© Copyright PataraKazıları 1988

 

Web Designer Mustafa  AĞGÜL