Merkez Agora, Meclis Binası ile Liman Caddesi’nin güney bitimi arasındaki düzlükte yer alır. Geç Antik Dönem surlarının inşasında birçok yapı bloğunun kullanılması nedeniyle büyük oranda tahribata uğramış agoranın sadece Batı Stoa Kuzey Kapısı, Batı Stoası’nın bir bölümü ile Doğu Stoası’nın çok kısa bir bölümü günümüze ulaşabilmiştir. Tiyatro, meclis binası, Liman Caddesi, Nero Hamamı ile gymnasion (eğitim yapısı) ve latrina (tuvalet) gibi kamu yapıları Merkez Agora çevresinde konumlandırılmıştır. Agora yoğun tahribata uğramış olsa da gerek formu gerek mimari elemanları hakkında birçok veri günümüze ulaşmıştır. Dörtgen formlu olan agoranın sadece batı ve doğu stoalarının planı ve mimarisi anlaşılabilir durumdadır. Bununla birlikte, kuzeyinde Nero Hamamı cephesiyle uyumlu stoalı bir bağlantısı da beklenmektedir. Kuzey-güney uzunluğu tam olarak bilinemeyen agoranın batı stoasının günümüze ulaşan orta sütun dizisinin uzunluğu 120 metredir. Agora Batı Stoa iki sıra sütun dizisine sahip olup cephesi doğuya bakmaktadır. Ana girişleri kuzey ve güneydedir; kuzey girişi iki geçişlidir ve 13,56 metre genişliğinde olan Batı Stoa, mimari düzen ve malzeme açısından Liman Caddesi, Doğu Portik’le benzer özellikler taşır. Stoanın orijinal yapısında önde granit, içte yivli beyaz mermer sütunlar kullanılmıştır. Cephe sütunları İon, iç bölümdekiler Korinth düzenindedir. Agora’nın doğu-batı yönündeki genişliği 77 metre olarak ölçülmüştür. Agora Doğu Stoa’nın stylobatı (tabanlık) ve kuzey başlangıcı, buranın da Batı Stoa gibi bir mimari düzene sahip olduğunu ve aynı zamanda planlandıklarını gösterir. Planı Batı Stoa’dan farklı olan Doğu Stoa tek bölümlü olup genişliği 7 metredir ve eğimli çatıyla kapatılmış olmalıdır. Doğu Stoa kapısı doğrudan Nero Hamamı’nın güneyine açılmaktadır. Doğu Stoa’nın hemen arkasında ve stoa arka duvarına bitişik yapılmış latrinanın girişi olasılıkla Doğu Stoa girişiyle birlikte düzenlenmiş olmalıdır. Yoğun tahribat nedeniyle, agoranın güneyiyle ilgili şimdilik hiçbir veri bulunmamaktadır. Ancak bu alanda, doğu ve batı stoayı kuzeydeki gibi bağlayan bir stoanın varlığı beklenmektedir. Agora’nın yaklaşık ortasında 4,5×4,5 metre ölçülerinde kare planlı bir anıtsal altlık bulunmaktadır. Anıt gerek konumu gerek kaidenin işçiliğinden anlaşıldığı üzere Patara için önemli kişi ya da kişilerin onuruna dikilmiş olmalıdır. Anıt, bir tanrı/tanrıça/kahraman veya kente hizmeti geçmiş önemli şahsiyetlere ait olmalıdır.

 

AGORA

Caddeler

Yazıtlar

Meclis Binası

Çevresel Arkeoloji

Agora

Prytaneion

Diğer Yayınlar

Nekropoller

Horrea

Tapınaklar

Tepecik

Telsiz ve Telgraf Binası

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video) Patara kazılarına ait olup,ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.  İçerikleri izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.

© Copyright PataraKazıları 1988

 

Web Designer Mustafa  AĞGÜL