Tiyatronun yaklaşık 200 metre kuzeyinde, Nero Hamamı’nın güney köşesinden batıya uzanan Geç Antik Dönem duvarının kuzey yüzünden başlayıp iç limana kadar uzanan Liman Caddesi kentin omurgası niteliğindedir. Cadde, Liman Agorası’ndan, Merkezi Agora’ya uzanan aks boyunca, kuzey-güney doğrultusunda kentin kamusal merkezinin ortasından geçmektedir. Böylece koyun doğusunda yoğunlaşan kent merkezini biçimlendirerek yan sokaklarla tüm kente yayılan ağın odağını oluşturur. Liman Caddesi, olasılıkla tektonik bir çökme sonucunda, Patara Koyu’nun doğu yakasında yer alan iç limanla birlikte büyük oranda su altında kalmıştır. Doğusunda ve batısında portik ve dükkânların çevrelediği cadde, güney ucunda Merkezi Agora Batı Stoa Kuzey Kapısı’na ulaşır. Limana gidildikçe doğu ve batıda ara sokakların olması beklenirken, batı portik arkası boyunca mekânlar yer alır. 12,6 metre genişliğiyle Likya’da bugüne kadar ölçülebilmiş caddeler arasında, uzunluğu açısından ikinci sırada yer alan Liman Caddesi’nin, yüksek taban suyu nedeniyle ancak 100 metresi ortaya çıkarılabilmiştir. Kuzey-güney doğrultulu olan Liman Caddesi, günümüze kadar tespit edilememiş olsa da Korint Tapınağı önündeki doğu-batı doğrultulu olası bir başka caddeyle kesişiyor olmalıdır. Birbirini dik kesen cadde ve sokaklar arasında ön yüzü caddeye bakan ve cephesel mimarinin ön plana çıktığı yapılar yer almaktadır. Batı Portikus’un arkasında oluşturulan dükkân sıraları ile hareketliliğin arttığı Liman Caddesi’de üç ana mimari evreden söz edebiliriz. İlk evre Traianus Dönemi’ndeki Batı Portikus ve caddenin yeniden düzenlenmesi, ikinci evre MS 141/142 yılında gerçekleşen deprem sonrasında ele alınan yeniden yapılanma ve onarım, son evre ise olasılıkla MS 240 yılı depremi sonrasındaki yapılaşmadır. Batı Portikus’ta yapılan çalışmalar, son mimari aşamanın genel mimaride büyük değişimlere gerek kalmadan, küçük onarım ve yapısal dönüşümlerle MS 6. yüzyıla kadar kullanıldığını göstermektedir.

 

CADDELER

Caddeler

Yazıtlar

Meclis Binası

Çevresel Arkeoloji

Agora

Prytaneion

Diğer Yayınlar

Nekropoller

Horrea

Tapınaklar

Tepecik

Telsiz ve Telgraf Binası

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video) Patara kazılarına ait olup,ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.  İçerikleri izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.

© Copyright PataraKazıları 1988

 

Web Designer Mustafa  AĞGÜL