BİLİM EKİBİ

HAVVA İŞKAN IŞIK

Prof.Dr.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi. Patara Kazı Başkanı

 

FAHRİ IŞIK

Prof.Dr.

Emekli öğretim Üyesi

 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji mezunu. Bonn Friedrich-Wilhelm Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsünde doktora yaptı. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde asistan olarak Arkeoloji Bölümü kuruculuğu yaptı, 1976’da doçent, 1983’te profesör oldu. Arkeoloji Bölümü başkanlığı, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü başkanlığı, Atatürk İlkeleri Anabilim Dalı başkanlığı görevlerinde bulundu. 1973’te Atatürk Üniversitesi, 1990’da Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji bölümlerini, 1992’de Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezini kurdu. 1989’da Patara Kazılarını başlattı.

ŞEVKET AKTAŞ

Dr.Öğr.üyesi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi.

ERKAN DÜNDAR

Doç.Dr.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi, Patara Kazıları başkan yardımcısı

 

2003 yılından beri Patara’da çalışmalarını sürdüren Erkan Dündar 2020 yılından itibaren kazı başkan yardımcısıdır. 2013 yılından günümüze Tepecik Yerleşimi kazılarının alan sorumluluğunu sürdürmektedir. Uzmanlık alanları Arkaik, Klasik ve Hellenistik dönem seramikleri, ticari amphora ve amphora mühürleridir. İlgi alanları geç Klasik-erken Hellenistik dönem savunma ve konut mimarisidir.

 

 

SERAP ERKOÇ

Doç.Dr.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

 

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesinde, Doktora eğitimini ise Akdeniz Üniversitesinde tamamlamıştır. 2005 yılından buyana Patara kazılarının bilim heyeti üyesidir. 2005-2008 yılları arasında Liman Hamamı kazılarına asistanlık yapan araştırmacı, 2009’da Su yolu sondaj kazılarının, 2010 yılından itibaren ise Liman Hamamı kazılarının alan sorumluluğunu üstlenmiştir. Uzmanlık alanları antik dönem mimarisi ve heykeltıraşlık eserleridir.

FEYZULLAH ŞAHİN

Dr.Öğr.üyesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

 

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden lisans derecesi olan Feyzullah ŞAHİN, "Patara Metal Buluntuları" başlıklı Yüksek Lisans tezini ve "Patara Mimari Bezemeleri (MÖ 4.yy.-MÖ 5. yy.)" doktora tezini Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. 2003-2008 yılları arasında Antandros kenti kazı çalışmalarında görev almıştır. 2009 yılından bu yana Patara kazılarında Bilimsel Heyet üyesidir. 2009-2017 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde çalışan Feyzullah ŞAHİN, İzmir  Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde çalışmalarına devam etmektedir. Patara'nın kent içi Su Dağıtım Sistemleri, Geç  Antik Dönem suru-9. burç ve Mezar Kilise Mezarlığı kazıları yürütücülüğünü üstlenmiştir. Antik Dönem Mimarisi, Metal Buluntular ve Su Temin-Dağıtım Sistemleri genel ilgi alanlarıdır.

MUSTAFA KOÇAK

Doç.Dr.

Antalya Bilim Üniversitesinde Güzel Sanatlar Ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Johannes Gutenberg Üniversitesinde lisans/yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede  Mainz kentindeki Roma-Germen Merkez Müzesi’nde araştırmacı olarak çalışmış ve dersler vermiştir. Antalya Bilim Üniversitesinde  başladığı görevine devam etmektedir.  2011 yılından beri aktif olarak katıldığı Patara Kazılarının bilim heyeti üyesidir. Son yıllardaki araştırmalarının odağında antik dönem mimarisinin yanı sıra geç antik dönem mimari pratikleri de yer almaktadır

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

KLAUS ZIMMERMAN

Prof.Dr.

 

SEMİH ORHAN

Doktorant

Akdeniz Üniversitesi Doktorant

 

2004 yılında Tekirdağ-Saray Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş, 2005 yılında Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji bölümünde öğretim hayatına başlamıştır. Yüksek Lisans tez konusunu Perge kazılarında ele geçmiş bir grup heykeltraşlık eseri olmuşken, Patara sunakları doktora araştırma konusudur. 2008 yılından buyana katıldığı Patara kazılarında farklı alanlarda görev almıştır. 2020 yılın itibariyle kazı başkan yardımcısı olarak görev almaktadır.

CHRISTOF SCHULER

Prof.Dr.

Ludvıg-Maximilians Universitat München

Prof. Dr. Max Kunze (Emekli öğretim üyesi) – Klasik arkeoloji

Prof. Dr. Burcu Ceylan (Akdeniz Üniversitesi) – Bizans sanat tarihi

Prof. Dr. Turan Takaoğlu (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) – Tarih öncesi arkeolojisi

Doç. Dr. Dinçer Savaş Lenger (Akdeniz Üniversitesi) - Numismatik

Doç. Dr. İrfan Akça (Ankara Üniversitesi) – Jeofizik mühendisi

Doç. Dr. Canan Çakırlar (University of Groningen) - Zooarkeoloji

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça Gerçek (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi) - Klasik arkeoloji

Dr. Doğa Karakaya (Eberhard Karls Universität Tübingen) - Arkeobotanik

Dr. Alper Yener Yavuz (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) – Zooarkeoloji – Antropoloji

Dr. Andrew Lepke (Westfälische Wilhelms-Universität) - Epigrafi

Araş. Gör. Hakan Gerçek  (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi) - Klasik arkeoloji

Araş. Gör. Musa Cem Fırat  (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi) - Klasik arkeoloji

Araş. Gör. Ömer Tatar (Akdeniz Üniversitesi) - Numismatik

Ceren Demirton (Philipps Universität Marburg) - Hıristiyan arkeolojisi ve Bizans sanat tarihi

 

Caddeler

Plastik

Meclis Binası

Yazıtlar

Agora

Nekropoller

Horrea

Tapınaklar

Tepecik

Telsiz ve Telgraf Binası

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, patara kazılarına ait olup,ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceca Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.