Çok iyi korunmuş bir halde günümüze ulaşan kapı, Patara’nın simge yapılarından biridir. Kentin kuzeyinde, Tepecik’in doğusunda yer alır. Dört ayak üzerinde yükselen yapıda kemerli üç geçiş bulunur. Doğu-batı doğrultusunda 19 metre uzunluğa ve 10 metre yüksekliğe sahiptir. Kent kapısının yeri ilginçtir. Antik dönemde Patara’ya karadan giriş iki yol üzerinden sağlanmaktaydı. Kısık Mevkii’nden başlayan bir yol Tepecik’in kuzeyinde ikiye ayrılırdı. Bunlardan biri aynı tepenin batısından iç limana, ikincisi ise yine bu tepenin doğusundan kent kapısına ulaşırdı. Kazılarda herhangi bir yol döşemine rastlanmamış olsa da üç geçenekli bu anıtsal yapı, tıpkı daha önceki dönemlerde olduğu gibi Roma Çağı’nda da kente kuzeyden girişi sağlamaktaydı.

 

Yapının iki uzun cephesinde toplam 12 adet konsol bulunmaktır. Bu konsolların 8 tanesinin üzerindeki silmelerde, Roma’nın Likya ve Pamfilya Valisi Mettius Modestus ve kimi ailesini onurlandıran yazıtlar okunmaktadır. Olasılıkla konsolların üzerinde ilgili kişilerin heykelleri yer almaktaydı. Yine her bir cephede, ayaklar üzerine gelecek biçimde ikişer adet niş gözlemlenir. Bu nişlerin içinde, kime ait olduklarını maalesef bilemeyeceğimiz heykeller duruyor olmalıydı. Kapının üstünde ise yine üzerlerindeki yazıtlardan bir zamanlar imparator Traian’ın heykelini taşımış olan bir altlık bulunur. Kısaca yapı, kapı olmasının yanında bir onurlandırma anıtıdır.

 

Patara Kent Kapısı bir işleve daha sahipti: MS 1. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen suyollarına son halka olarak eklenmiştir. Zira doğu dar yüzden pişmiş topraktan künkler ya da kurşun borularla kapının üzerine çıkarılan su, oradaki bir yarıktan perde oluşturacak şekilde ortadaki kemerin üzerindeki bir havuzcuğa akıtılmış, buradan da yapı gövdesi içindeki künklerden geçirilip batı dar yüzdeki bir çörtenden alttaki büyük havuza aktarılmıştır. Böylece adeta bir nymphaeum (çeşme) işlevi gören kent kapısı, farklı kullanımların takip edilebileceği güzel bir örnek oluşturmaktadır.

 

KENT KAPISI

Caddeler

Yazıtlar

Meclis Binası

Çevresel Arkeoloji

Agora

Prytaneion

Diğer Yayınlar

Nekropoller

Horrea

Tapınaklar

Tepecik

Telsiz ve Telgraf Binası

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video) Patara kazılarına ait olup,ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.  İçerikleri izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.

© Copyright PataraKazıları 1988

 

Web Designer Mustafa  AĞGÜL