UYGULAMA ÇALIŞMALARI

 

Tiyatro’yu ve Meclis’i neredeyse tamamen kapatan yüzlerce kamyon kumun taşınmaya başlamasıyla gerçekleşebilen bu I.Dönem kazı ve mimari belgeleme çalışmaları, 1998 yılına kadar Prof. Dr. Nevzat Çevik, Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Max Kunze ve Mimar Prof. Dr. Götz Grosche tarafından gerçekleştirilmiştir. 2000 yılında yapıya yönelik kazılar bir kez daha ele alınmış ve 2006 yılında –statik nedenlerle dokunulamayan alanlar dışında- sona ermiştir. Prof. Dr. Taner Korkut’un arkeolojik ve Prof. Dr. Götz Grosche’nin mimari sorumluluğunda gerçekleşen bu çalışmalar sonucunda yapının bilimsel yayını da, aynı bilim adamları tarafından 2007 yılında yapılmıştır.

Patara antik kenti kazıları 1988 yılında Prof. Dr. Fahri Işık tarafından başlatılmıştır. Kapsamlı bir biçimde yürütülen kazıların daha ilk yılından itibaren Patara kenti, bilim dünyasına son derece önemli buluntuları armağan etmiştir. Özellikle 18. ve 19. yüzyıl araştırmacı gezginleri tarafından ayrıntılı bir biçimde ele alınan Patara’da bir Meclis Binası bulunduğu o dönemlerde anlaşılamamıştır. Tiyatro’nun karşısındaki yapının bir Meclis Binası olduğunu 1991 yılında ilk kez tanımlayan Prof. Dr. Fahri Işık, yapının ortaya çıkarılmasındaki fiziki zorlukları aşarak 1996 yılında buradaki çalışmaları başlatmıştır.

KAZI ÇALIŞMALARI

PROJE ÇALIŞMALARI

Yapıdaki kazı çalışmalarının ardından (tehlike arz eden kuzey-güney paradoslar, güney tonozlu oda ve stoa hariç) elde edilen tüm bulgular, bilimsel yayın ve Yrd. Doç. Dr. Deniz ÖZKUT danışmanlığında EKOL Mimarlık tarafından hazırlanmış olan ilk rölöve göz önüne alınarak Temmuz 2009 tarihinde proje çalışmalarına başlanmıştır.

 

İlk olarak “acil statik önlem projesi” Doç. Dr. Erdem CANBAY tarafından hazırlanmış ve kuzey-güney parados tonozları ile mevcut kapı lentoları askıya alınmıştır. Böylece tehlike arz ettiğinden kazısı tamamlanamayan yapı mekanlarındaki kazı çalışmaları uzmanlar denetiminde tamamlanmıştır.Elde edilen veriler doğrultusunda dijital fotogrametri tekniğiyle mevcut rölöve güncellenmiştir.

 

Yapının bilimsel kazısını gerçekleştiren Prof. Dr. Taner KORKUT başkanlığındaki ekip ile birlikte, PEKERLER Ltd. Şti. yükleniciliğinde, Proje Danışmanı Dr. Şirin AKINCI (Rest.Y.Mim) ve proje grubu tarafından kazı sonucunda ortaya çıkarılmış olan 2437 adet yapı elemanı tespit edilmiştir. Elde edilen bu mimari ögeler 3D scaner ile taranarak, harita mühendisi Bora SAYIN tarafından üç boyutlu modellenmiştir. Hazırlanan modellerin teknik çizimlerini de içeren taş envanterleri çıkarılmış, kazı değerlendirme çalışmaları ile birlikte proje ekibi tarafından belgelenen elemanların yapıdaki yerleri tespit edilmiştir.

Belirlenen ilkeler doğrultusunda; yapının günümüze ulaşan izleri referans alınmıştır. Yapıda özgün üst kotu ifade eden kuzey batı köşenin, diazoma döşeme kotunun tespit edilmesini sağlayan batı apsis duvarının ve 4. evrede yapı burç olarak kullanıldığı için yapılmış olan müdahaleleri gösteren güney cephe bizans duvarının varlığı, özgün malzeme ile yapılacak tamamlama oranlarını belirlemiştir.

 

Günümüze en fazla malzeme kaybıyla giriş kapılarının üst lentosu kotunda ulaşabilen doğu duvarının yükseltilmesinde, mevcut üç cephenin arasındaki geçişi sağlayacak bir ifade bütünlüğü oluşturarak, özgün elemanların ile statik dengeyi de oluşturan bir tamamlama yapılması amaçlanmıştır.

 

İlk olarak yapının tüm cephelerindeki sapmalar kontrol edilmiş, elde edilen sonuçlara göre duvar üzerinden kaymış ve statik dengesizlik yaratan taş bloklar vinç yardımıyla yerlerinden alınmıştır. Söküm çalışmalarındaki olası tehlikeleri önlemek amacıyla Prof. Dr. Feridun ÇILI, Doç. Dr. Oğuz Cem ÇELİK ve Doç. Dr. Haluk SESİGÜR tarafından hazırlanan statik destek projesi doğrultusunda öncelikle yapının kuzey ve güney duvarları her iki yönden askıya alınmıştır.

Proje aşamasında belgelenerek numaralı bir şekilde tarlalara yerleştirilen yapı ile ilgili taşların statik durum incelemeleri yapılmıştır. Kurulan taş onarım atölyesinde hasarlı olan bloklar, yerlerine yerleştirilmeden önce tek tek çelik bağlantı elemanları ile birleştirilmiştir. Yapılan bu ön çalışmanın ardından özgün taşlar yapı üzerindeki yerlerine numaralarına göre yerleştirilmiştir.

Mevcut oturma sıraları ve basamaklar, parça kaybına uğrayarak oturma işlevini sağlayamayan ve temel fonksiyonunu korumakla birlikte çatlakları bulunan sıralardan oluşmaktaydı. Bu durum iki farklı müdahale gerektirmiştir. Çoğunlukla caveanın kuzey bölümünde bulunan ve büyük parça kayıpları olan taş sıralarında imitasyon tümleme yapılmış, güney kısmına denk gelen sıralarda ise tüm çatlaklara enjeksiyon yapılarak kırık parçaları yapıştırılmıştır.

Caddeler

Yazıtlar

Meclis Binası

Çevresel Arkeoloji

Agora

Prytaneion

Diğer Yayınlar

Nekropoller

Horrea

Tapınaklar

Tepecik

Telsiz ve Telgraf Binası

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video) Patara kazılarına ait olup,ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.  İçerikleri izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.

© Copyright PataraKazıları 1988

 

Web Designer Mustafa  AĞGÜL