KORİNT TAPINAĞI

 

Fransız arkeolog ve gezgin Félix Marie Charles Texier 1836 yılında Patara’yı ziyaret ettiğinde, içine girilmesi bugün dahi güç olan bir cangıl ve bataklık suyu içinde çok iyi korunmuş durumda küçük bir tapınak keşfetti. İlk çizimlerini yine Texier’in yaptığı tapınağın yüzü kuzeye yani iç limana dönüktür. Roma Dönemine ait yapı Orta Çağda inşa edilen savunma duvarına entegre edilerek olasılıkla bir burç gibi kullanılmıştır.

 

Tapınak, Roma geleneğine uygun olarak, 18×12,4 m boyutlarında yüksekçe bir podyum üzerinde yükselir. Bu podyumun limana bakan cephesi anıtsal bir merdivenden oluşur. Cella (sella ya da kella diye okunur ve Türkçedeki “kiler” sözcüğünün kökenidir), yani kült heykelinin durduğu mekân 13×9,7 m ölçülerindedir. Cellanın iki uzun duvarı öne doğru uzantı yapar. Bu uzantıların arasında, yani cella kapısının önünde, Texier’e göre iki adet sütun bulunmaktaydı. Daha önde, cephede ise dört adet daha sütun dikiliydi. Bu sütunların tamamı Korint düzeninde başlıklar taşımaktaydılar. Hangi tanrı ya da imparatora adanmış olduğu henüz bilenemediğinden yapı, yukarıda anılan başlıklardan yola çıkılarak Korint Tapınağı olarak adlandırılır.

 

TAPINAKLAR

Caddeler

Plastik

Meclis Binası

Yazıtlar

Agora

Nekropoller

Horrea

Tapınaklar

Tepecik

Telsiz ve Telgraf Binası

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, patara kazılarına ait olup,ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceca Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.