URBANİSTİK ve MİMARİ
 • Dündar, E. – M. Koçak. 2021. “Patara’s Harbour: New Evidence and an Overview of the Sequence of Harbour-Related Defence Systems.” in: S. Demesticha – L. Blue (eds.), Under the Mediterranean I, Studies in Maritime Archaeology. Leiden: 127-146. PDF

 

 • Koçak, M. – F. Şahin. 2020. “Two Reused ‘Blattkelch’ Capitals from Patara. An Example of Reuse in the 2nd Century AD in the Context of the Building Activities in and around the Nero Bath.” Gephyra 20: 193-243. PDF

 

 • İşkan, H. - Şahin, F. 2018. “Patara Denizcilik ve Ticaretin Başkenti.” Magma 37: 40-51. PDF
 •  
 • Erkoç, S. 2017. “Patara Liman Hamamı: Mimarisi ve Yapı Evrelerine Dair İlk Gözlemler.” Phaselis 4: 239-258. PDF

 

 • Işık, H. – Ş. Aktaş. 2017. “Das sogenannte Mettius-Modestus-Tor von Patara als Wassermonument.” in: Wasserwesen Zur Zeit Des Frontinus Bauwerke - Technik - Kultur, Trier, 25-29 Mayıs 2017. Trier: 331-339. PDF

 

 • Dündar, E. – N. Rauh. 2017. “The North Bastion on the Tepecik Acropolis at Patara: Dating "Early Hellenistic" Fortification Walls in Southwestern Anatolia.” Hesperia 86: 509-581. PDF

 

 • Ceylan, B. – O. Erdoğan. 2016. “The Architecture and History of the City Basilica of Patara: A Preliminary Report on Four Seasons of Excavations.” in: E. Dündar – Ş. Aktaş – M. Koçak – S. Erkoç (eds.), Havva İşkan'a Armağan LYKIARKHISSA Festschrift für Havva İşkan. İstanbul: 205-224. PDF

 

 • Koçak, M. – S. Erkoç. 2016. “Patara Nero Hamamı. Likya’nın Bilinen En Erken Hamam Yapılarından Biri Üzerine Gözlemler.” in: E. Dündar – Ş. Aktaş – M. Koçak – S. Erkoç (eds.), Havva İşkan'a Armağan LYKIARKHISSA Festschrift für Havva İşkan. İstanbul: 371-392. PDF

 

 • İşkan, H. – N. O. Baykan. 2016. “Die Kurşunlu-Zisterne auf dem Theaterhügel in Patara. Ein Vorbericht zu den Grabungsarbeiten.” in: G. Wiplinger (eds.), De Aquaeductu Atque Aqua Urbium Lyciae Pamphyliae Pisidiae. Leuven: 171-186. PDF

 

 • Aktaş, Ş. 2016. “Patara Nero Hamamı Gymnasium Propylonu.” In: E. Dündar – Ş. Aktaş – M. Koçak – S. Erkoç (eds.), Havva İşkan'a Armağan LYKIARKHISSA Festschrift für Havva İşkan. İstanbul: 1-14. PDF

 

 • Dündar, E. 2016. “Patara’dan Bir Su Yapısı: Sekizgen Çeşme (A Water Structure in Patara: Octagonal Fountain).” In: E. Dündar – Ş. Aktaş – M. Koçak – S. Erkoç (eds.), Havva İşkan'a Armağan LYKIARKHISSA Festschrift für Havva İşkan. İstanbul: 307-324. PDF

 

 • Şahin, F. 2015. “Patara Kent İçi Su Dağıtım Yapıları (Urban Water Distribution Structures in Patara).” in: H. İşkan - F. Işık (eds.), From Sand into a City. 25 Years of Patara Excavations, International Symposium Proceedings, 11-13 Nov. 2013 Antalya, Patara VII.1. İstanbul: 507-524. PDF

 

 • Ganzert, J. 2015. “Town and ‘Meta-Town’? Considerations on the Urban Development of Patara.” in: H. İşkan - F. Işık (eds.), From Sand into a City. 25 Years of Patara Excavations, International Symposium Proceedings, 11-13 Nov. 2013 Antalya, Patara VII.1. İstanbul: 273-288. PDF

 

 • Peschlow, U. 2015. “The Cemetery Church at the Tepecik Necropolis of Patara. A Preliminary Report.” In: H. İşkan - F. Işık (eds.), From Sand into a City. 25 Years of Patara Excavations, International Symposium Proceedings, 11-13 Nov. 2013 Antalya, Patara VII.1. İstanbul: 463-474. PDF

 

 • Koçak, M. 2015. Su kenarında sonsuzluk- Patara Liman Nekropolü Işığında Antik Limanlar ve Mezarlar, Mediterranean Journal of Humanities 10: 275-285. PDF

 

 • Koçak, M. 2015. “Überlegungen zu einem Monumentalgrab aus der Nordnekropole von Patara.” In: H. İşkan - F. Işık (eds.), From Sand into a City. 25 Years of Patara Excavations, International Symposium Proceedings, 11-13 Nov. 2013 Antalya, Patara VII.1. İstanbul: 369-383. PDF

 

 • Aktaş, Ş. 2015. “Patara Küçük Hamam: Kazı Öncesi Düşünceler.” in: H. İşkan - F. Işık (eds.), From Sand into a City. 25 Years of Patara Excavations, International Symposium Proceedings, 11-13 Nov. 2013 Antalya, Patara VII.1. İstanbul: 33-46. PDF

 

 • Erkoç, S. 2015. “Liman Hamamı 2010-2013 Yılı Kazı Çalışmaları.” in: H. İşkan - F. Işık (eds.), From Sand into a City. 25 Years of Patara Excavations, International Symposium Proceedings, 11-13 Nov. 2013 Antalya, Patara VII.1. İstanbul: 239-252. PDF

 

 • İşkan, H. – M. Koçak, 2014. “Der Hafen von Patara. Altes Wissen, neue Forschungen.” in: S. Ladstätter – F. Pirson – T. Schmidts (eds.), Harbors and Harbor Cities in the Eastern Mediterranean from Antiquity to the Byzantine Period: Recent Discoveries and Current Approaches, Bd. 1, Byzas 19. İstanbul: 271-294. PDF

 

 • İşkan, H. – N. O. Baykan. 2013. “Neue Ergebnisse zur Wasserleitung von Patara/Türkei, Historische Wasserleitungen: Gestern-Heute-Morgen, Tagungsband des internationalen Frontinus-Symposiums Wien, 19.-23. Oktober 2011, Babesch Supplement 24: 93-103. PDF

 

 • Baykan, N. O. – H. İşkan. 2011. “Patara Eskil Kenti Su İletim ve Dağıtım Sistemi.” in: Devlet Su İşleri II. Su Yapıları Sempozyumu Bildirileri, 16-18 Eylül 2011, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi. Diyarbakır: 67-78. PDF

 

 • Işın, G. 2010. “The Building Complex on the Tepecik Acropolis at Patara.” Anatolian Studies 60: 93-104. PDF

 

 • Duggan, T. M. P. 2010. “The Lycian port of Patara and its environs during the 13th and 14th centuries.” Gephyra 7: 47-72. PDF

 

 • Alanyalı, H. S. 2009, “Patara Tiyatrosu 2004-2008 Yılı Çalışmaları.”, bk. A. Çabuk – F. Alanyalı (ed.), Kültür Varlıklarının Belgelenmesi, Eskişehir: 75-100. PDF

 

 • Aktaş, Ş. 2008. “Tombs of the Exedra Type and Evidence from the Pataran Examples.” Adalya 11: 235-261. PDF

 

 • Ganzert. J. 2008. “Doch kein Erdbeben in Patara?.” Antike Welt 2008/4: 45-51. PDF

 

 • Gülşen, F. F. 2008. “Patara’daki Roma Dönemi Hamamlarında Planlama ve Mimari.” bk. B. Can – M. Işıklı (eds.), Doğudan Yükselen Işık. Anadolu Arkeolojisine Katkılar. Atatürk Üniversitesi 50. Yıl Armağan Kitabı, İstanbul: 453-470. PDF

 

 • Özüdoğru, Ş. – E. Dökü. 2007. “Patara Seramik Fırınları.” bk. B. Karası et al. (eds.), Seres’07, IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Seminerleri, 26-28 Kasım 2007, Eskişehir: 399-411. PDF

 

 • Gülşen, F. F. 2007. “Wall Heating Systems in the Roman Period Lycian Baths-The Examples at Patara and Tlos.” Adalya 10: 223-259. PDF

 

 • Korkut, T. 2006. “The Parliament Building of Patara. A Preliminary Report.” in. C. C. Mattusch – A. A. Donohue – A. Brauer (eds.), XVI. International Congress of Classical Archaeology, Boston 23-26 August 2003 Boston. Oxford: 93-97. PDF

 

 • Işık, F. 2006. “Patara.” in. W. Radt (ed.), Stadtgrabungen und Stadtforschung im westlichen Kleinasien. Geplantes und Erreichtes, Akten des internationalen Symposions 6/7. August 2004 in Bergama, BYZAS 3. İstanbul: 263-279. PDF

 

 • Alanyalı, H. S. 2005. “Patara Tiyatrosu 2004 Çalışmaları.” Anadolu/Anatolia 29: 1-12. PDF

 

 • Korkut, T. – G. Grosche. 2004. “Das Bouleuterion von Patara. Ein vorläufiger Bericht über die bisherigen Grabungen.” bk. T. Korkut (ed.), Anadolu’da Doğdu. Festschrift für Fahri Işık zum 60. Geburtstag. İstanbul: 439-460. PDF

 

 • Korkut, T. 2003. “Zur lykischen Badearchitektur im Lichte der Thermen von Patara.” Istanbuler Mitteliungen 53: 445-459. PDF

 

 • Varkıvanç, B. 2001/2002. “Patara’da Bir Seramik İşliği.” Adalya 5: 137-153. PDF

 

 • Işık, F. 1999. “Patara. Eine lykische Metropole erwacht aus ihrem Dornröschenschlaf.” Antike Welt 1999/5: 477-493. PDF

 

 • Bulut, S. – F. Gülşen. 1997. “Patara Bodrum Oda Mezarı.” Adalya 2: 189-205. PDF

 

 • Varkıvanç, B. 1997. “Eine Altarbekrönung aus Patara.” Adalya 2: 87-95. PDF

 

 • İşkan, H. – N. Çevik. 1995. “Die Grüfte von Patara.” Lykia 2: 187-216. PDF

 

 • Işık, F. 1995. “Tempelgräber von Patara und ihre anatolischen Wurzeln.” Lykia 2: 160-186. PDF
 •  
 • Işık, F. 1994. “Pttara im Land vom hethitischen Lukka und homerischen Lykia.” Lykia 1: 1-11. PDF

 

 • Yılmaz, H. 1993. “Die Felsgräber von Patara.” In: J. Borchhardt – G. Dobesch (Hrsg.), Akten des II. Internationalen Lykien Symposions, 6-12 Mai 1990 Wien, Bd. II. Wien: 87-96. PDF

Caddeler

Yazıtlar

Meclis Binası

Çevresel Arkeoloji

Agora

Prytaneion

Diğer Yayınlar

Nekropoller

Horrea

Tapınaklar

Tepecik

Telsiz ve Telgraf Binası

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video) Patara kazılarına ait olup,ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.  İçerikleri izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.

© Copyright PataraKazıları 1988

 

Web Designer Mustafa  AĞGÜL