2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA
2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA

Kent Kapısı

Kent Kapısı

Kent Kapısı

Patara’nın simge yapılarından biri olan ve iyi korunmuş bir durumda günümüze ulaşan kapı, kent merkezinin kuzeyinde, Tepecik’in doğusunda yer alır. Dört ana ayak üzerinde doğu-batı doğrultusunda yerleştirilen takın uzunluğu 19, yüksekliği ise 10 metredir. Kent kapısının yapımındaki yer seçimi ilginçtir. Antik dönemlerde Patara’ya kara yolundan girişin, iki güzergâhtan sağlandığı belirlenmiştir. İlk yol, Kısık Mevkii’nden başlayıp Tepecik’in batısından iç limana ulaşır, ikinci yol ise aynı tepenin doğusundan yani kent kapısından geçerek güneye uzanır. Dolayısıyla, kazılarda herhangi bir yol döşemine rastlanmamış olsa da üç geçenekli bu anıtsal yapı, aynı önceki dönemlerde olduğu gibi Roma Çağı’nda da kente kuzey yönden girişi sağlamaktaydı.

Yapının cephesinde toplam 12 adet konsol bulunmaktır. Bu konsolların 8 tanesinin üzerindeki silmelerde, Likya ve Pamfilya Valisi Mettius Modestus ve ailesini onurlandıran yazıtlar yer alır.

MS 1. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen Patara suyollarına muhtemelen son halka olarak eklenen kent kapısı, farklı kullanımların takip edilebileceği iyi bir örneği oluşturması açısından önemlidir. Zira batı dar yüzdeki çörtenden akan su ile beslenen havuz/maksem, açık bir şekilde takın su ile ilişkisini belgelemektedir.

Diğer Yapılar

Tapınaklar
Nekropoller
Deniz Feneri
Meclis Binası
Kent Kapısı
Tiyatro
Kiliseler
Hamamlar
Tepecik Yerleşkesi
Diğer Alanlar