2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA
2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA

Meclis Binası

Meclis Binası

Meclis Binası

Bouleuterion (Meclis), Agoranın batı bitişiğinde, Tiyatro ve Prytaneionun kuzeyinde konumlanır. Meclis Binası’nın mimarisini dikdörtgen ve yarım daire olmak üzere iki temel geometrik form belirler. 42.80×30.60 m ölçülerindeki yapının yüksekliği, çatının da oturduğu orijinal yerindeki kuzeybatı köşe duvarı nedeniyle 17 m olarak ölçülmektedir. Yapının iç kısmında, mermer döşeli bir orkestra ve 21 basamaklı yarım daire biçimli cavea (oturma sıraları) bulunur. Caveanın tam orta aksında, 8 ve 9. oturma sıraları kotunda, üst düzey yöneticilere (Meclis Başkanı, Eyalet Valisi) ayrılan, yarım daire biçimli özel bir loca (tribunal) yer alır. Zemini ise İtalya kökenli yeşil-mavi cippolino mermeri ile bir bezeme düzeni de içeren büyük levhalarla kaplanmıştır. Patara Meclis Binası varlığını; değişim, onarım ve eklemelerle Doğu Roma İmparatorluğu’nun ilerlemiş dönemlerine kadar sürdürmüş çok evreli bir yapıdır. Yapının ilk inşa ediliş tarihi, Likya Birliğinin toplantı yeri olarak kullanılan geç Hellenistik Dönemdir (MÖ geç 2. – erken 1. yüzyıl). Meclis Binası’nın ikinci evresi, Likya’nın bir Roma eyaletine dönüştürülmesi ve Patara’nın başkent statüsünü sürdürmesi ile bağlantılıdır. Bu evre, İmparator Claudius (MS 43-51) ya da daha büyük bir olasılıkla Vali Sextus Marcius Priscus ile Patara’da büyük imar faaliyetlerine imza atan İmparator Nero (MS 51-69) ile ilişkilidir. Üçüncü evre, Patara’da büyük yıkıma neden olan MS 142 yılındaki Likya depremi sonrasındadır. Bu dönemde yapıya bir sahne binası ile dışta bir stoa eklenmiş ve en geç bu aşamadan itibaren yapıya Odeion işlevi de yüklenmiştir. Dördüncü ve son evre ise Geç Roma-Erken Doğu Roma dönemlerinde inşa edilen şehir surunun bir köşe burcu olarak revize edilmiştir. Ünlü düşünür Montesquieu’nün Kanunların Ruhu adlı kitabında Likya Birliği’nin yönetim biçimini, “en mükemmel cumhuriyet örneği” olarak göstermiştir. Tarihin bilinen bu ilk ‘en mükemmel’ yönetim biçiminin uygulanmasına, başkent Patara’nın bu görkemli yapısı olanak sağlamıştır. Likya tarihi ve mimarisi için taşıdığı önemle birleşince, onun gelecek nesillere sağlam ve mimarisini tanımlayan bir biçimde aktarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2008-2012 yılları arasında kapsamlı bir konservasyon ve restorasyon geçirmiştir.

Diğer Yapılar

Tapınaklar
Nekropoller
Deniz Feneri
Meclis Binası
Kent Kapısı
Tiyatro
Kiliseler
Hamamlar
Tepecik Yerleşkesi
Diğer Alanlar