Patara Otel ve Otelleri Konaklama
2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA
2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA

Nekropoller

Nekropoller

Markia Mezar

Patara anıt mezarları içinde kazısı tamamlanan ve hiç kuşkusuz en önemlilerinden biri olan Markia Anıt Mezarı, Patara liman koyunun güneydoğusunda, bugünkü bilet gişesinin hemen güneybatısında yer almaktadır. Yapının konumu, mezara ulaşım, blok taş, malzeme, usta ve işçi nakli için de oldukça uygun bir alan seçimi olduğunu gösterir. Yazıtından, bugün olduğu gibi yapıldığı dönemde de koruluk bir alan içinde olduğu anlaşılır. Doğu tarafta yamaca ve ana kayaya oturtulan mezar, batıda liman manzarasına yönlendirilmiştir. Burada liman manzarasının önemli olduğu, mezarın liman manzarasına göre yerleştirildiği ve mezarın limandan görünebilir olmasının da mezar yerinin seçiminde önemli olduğu anlaşılır.

Markia Anıt Mezarı, 8 basamaklı yüksek bir podyum üzerine oturtulmuş, köşe plasterleri Dor, cephedeki sütunları Korint düzenindedir. Üst örtü, üç fascialı arşitrav, dış bükey bir friz ve üçgen alınlıkla tamamlanmıştır. İki adet lahit yerleştirilen “Γ” planlı sekinin bulunduğu kare planlı mezar odası tavanı tonoz örtülüdür. Podyumun kuzey cephesinden girilen tek hyposorion (alt mezar odası), dikdörtgen planlı ve tonoz örtülüdür. Yazıttan anlaşıldığı üzere, mezarın içinde iki lahit bulunmaktaydı. Lahitlerden biri Markia ve kocası Alkimos için, diğeri de babası ve kardeşi içindir.

Diğer Yapılar

Tapınaklar
Nekropoller
Deniz Feneri
Meclis Binası
Kent Kapısı
Tiyatro
Kiliseler
Hamamlar
Tepecik Yerleşkesi
Diğer Alanlar