2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA
2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA

Tiyatro

Tiyatro

Tiyatro

Kent merkezinin güney ucundaki Kurşunlutepe’nin kuzey yamacında bulunan Tiyatro; yarım daireyi biraz aşan, her iki ucunda destek kuleleri bulunan, 80 m çapında bir caveaya sahiptir. Yaklaşık 6000 kişinin oturabileceği cavea, bir diazoma ile ikiye ayrılmıştır. Bu diazomada sıralanan koltuklarda, kentin ileri gelenleri oturmuş olmalıdır. Tiyatro üst bölümde 14, alt bölümde 20 toplam 34 oturma sırasına sahiptir. Cavea altta 9 merdivenle 8 bölüme (kerkides) ayrılmıştır. Üst bölüme ayrıca doğu ve batı yanlardan merdivenle ulaşılan üstleri tonoz örtülü koridorlardan da ulaşılır. Oturma sıralarının en üstünde, orta aksta bir tanrıya ya da İmparator kültüne adanan tapınak bulunur. 41.50 m uzunluğunda ve 6.50 m genişliğindeki sahne binası bağımsız ve altta bir hyposkenion da olmak üzere iki katlı olarak planlanmıştır. Sahne binası ile oturma yeri arasında kalan orkestraya giriş, hem yanlardan, hem de sahne binasının dış yüzü ortasında açılmış özel bir kapıdan sağlanır. Kuzeye dönük bu cephe, hareketli mimarisi ve başta sütunlar olmak üzere diğer süsleyici unsurlarıyla, tiyatro mimarisinde çok az görülen bir uygulamanın özgün örneklerindendir.

Tiyatro; Hellenistik Dönem kökenli olup Polyperkhon yazıtından anlaşıldığı üzere İmparator Tiberius Dönemi’nde onarım görmüştür. Doğu dar cephesinde yer alan anıtsal yazıta göre sahne binasının yapımına MS 126 yılında ölen Q. Vilius Titianus başlamış, kızı Vilia Procula ise MS 147 yılında tamamlamıştır. Vilius Titianus ile eşzamanlı olarak Tib. Claudius Flavianus Eudemus adlı Patara vatandaşı da, tiyatronun caveasına üst bölümü eklemiş, köşe destek kuleleri ile tapınağı yapmıştır. Geç Antik Dönem’de ise oturma sıraları ile orkestra arasına ikinci devşirme malzemelerden bir duvar örülerek ortadaki alanda gladyatör ve vahşi hayvan dövüşleri yapılmıştır.

Diğer Yapılar

Tapınaklar
Nekropoller
Deniz Feneri
Meclis Binası
Kent Kapısı
Tiyatro
Kiliseler
Hamamlar
Tepecik Yerleşkesi
Diğer Alanlar