Patara Otel ve Otelleri Konaklama
2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA
2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA

Diğer

Diğer

Diğer

F. Şahin – T. Doğan, Patara’dan İki Strigilis: Anadolu’nun Strigilis Üretimindeki Yeri (Two Strigils from Patara: Strigil Production in Anatolia), bk. E. Dündar – Ş. Aktaş – M. Koçak – S. Erkoç (eds.), Havva İşkan’a Armağan LYKIARKHISSA Festschrift für Havva İşkan (İstanbul 2016) 771–790.

Ş. Özüdoğru, Pttara and Wakhssepddimi (Wekhssere II), Adalya X, 2007, 31-48.

G. Işın, An Achaemenid Stamp Seal from Patara, bk. İ. Delemen (ed.), The Achaemenid Impact on Local Populations and Culture in Anatolia (6th – 4th Centuries B.C.) May 20-21, 2005 Istanbul (İstanbul 2007) 75-82.

T. Korkut, Steinerne Mörserschalen aus Patara, AA, 2002/1, 233-245.

F. Işık, Bir Koruma Misyonu’nun Öyküsü: Patara, TAÇ Vakfı’nın 25 Yılı Anı Kitabı, Türkiye’de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras (İstanbul 2001) 237-244.

H. İşkan, Überlegungen zu einem Gemmenporträt aus Patara und zur Ikonographie der Faustina maior, Antike Kunst 42, 1999, 92-98.

P. Yılmaz, Koruma Yasalarımız ve Patara Antik Kenti, Turizm ve Çevre. Oleyis Vakfı Yayınları (Ankara 1997) 45-86.

B. Varkıvanç, Eine Altarbekrönung aus Patara, Adalya II, 1997, 87-95.

F. Işık, Patara. Dünü, Bugünü ve Geleceği, TürkAD 29, 1991, 35-49.

Işık, Der Hl. Nikolaos von Patara und sein Grab in Myra, Belleten 219, 1993, 401-411.

Işık, Pttara im Land vom hethitischen Lukka und homerischen Lykia, Lykia 1, 1994, 1-11.