Patara Otel ve Otelleri Konaklama
2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA
2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA

Doktora – Yüksek Lisans

Doktora – Yüksek Lisans

Doktora – Yüksek Lisans

S. Küçükduvan, Patara antik kenti, yeraltındaki, roma villalarının jeofizik (elektrik özdirenç yöntemi tomografi tekniği ve yer radarı) ile belirlenmesi (The determination of underground roman villas by geophysical methods [electrical resistivity tomography and ground penetrating radar] in patara antique city) Yüksek Lisans, Trakya Üniversitesi, Edirne 2019.

H. Özdemir, Tarihi yapıların bilgisayar destekli analizi: Patara antik kent tiyatrosu sahne yapısı örneği) Computer aided analysis of historic structures: Example of Patara antique city theater stage structure) Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2018.

C. Demirton, Patara kent bazilikası litürjik taş eserleri (Liturgical furnishing of the great basilica at Patara) Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2018.

F. Şahin, Patara mimari bezemeleri (Architectural ornaments of Patara) Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2018.

Ş. Varmaz, Patara suyolu çalışmalarında ele geçen Helenistik Dönem seramikleri (Hellenistic pottery from waterline in Patara) Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2015.

Ş. Aktaş, Patara Ana caddesi (Main street of Patara) Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2013.

E. Dündar, Patara kazılarından ele geçen (1989-2010 yılları) Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönem ticari amphoralar ve amphora mühürleri (Archaic, Classical and Hellenistic commercial amphorae and amphora stamps unearthed in Patara excavations [1989-2010]) Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2012.

B. Ünlütürk, Patara yerel üretim seramiklerin analiz ve ayağa kaldırma çalışması
(Analysis and reproduction studies of locally produced wares of Patara) Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2011.

G. Acar, Patara Tepecik Akropolü Bey Konağı siyah figür seramikleri (The black figure pottery from Dynastic Mansion on the Tepecik Acropolis at Patara) Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2011.

F. F. Gülşen, Patara Markia Anıt Mezarı mimarisi ve restitüsyonu (Architecture and restitution of Markia Temple Tomb in Patara) Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2010.

F. Şahin, Patara metal buluntuları (The Patara metal finds) Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2010.

B. Arıkan, Patara Hurmalık Hamamı antik yapı malzemelerinin mikroanaliz teknikleri ve spektroskopik yöntemlerle karakterizasyonu (Characterization of antique construction materials of Patara Hurmalik Bath using microanalysis tecniques and spectroscopic methods) Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2009.

Ç. Uygun, Patara Tepecik Nekropolü ve Bey Evi’nden ele geçen kırmızı astarlı seramikler: İ.Ö. 2 – İ.S. 4. yy. (Red slip ware from Tepecik Rural House and Necropolis in Patara: 2nd c. B. C.-4th c. A. D.) Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2009.

Ş. Özdemir, Patara Roma dönemi günlük kullanım seramikleri (Daily use ceramics of Patara in Roman period) Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2009.

E. Dündar, Hellenistik ve Roma dönemleri patara Unguentariumları (Unguentaria of patara in Hellenistic and Roman periods) Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2006.

S. Baybo, Patara kazılarından (1989-2001) ele geçen cam eserler (Glass findings from Patara excavations [1989-2001]) Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2003.

Ş. Özüdoğru, Patara sikke basımları ve Patara kazılarından (1989-2001) ele geçen sikkeler (The City coins of Patara and the coins were found during the exavations [1989-2001] at Patara) Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2002.

Ç. Özdeş, Geç Hellenistik – Roma Dönemi Patara takıları (Late Hellenistic – Roman Period jewellery of Patara) Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2000.

G. Işın, Hellenistik ve Erken Roma Dönemleri’nde Patara Terrakottaları (Terra-cottes from Patara from Hellenistic till to Early Roman Period) Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 1998.

T. Kahya, Patara erken dönem boyalı seramiği (Early painted pottery from Patara) Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 1998.

L. Gültekin, Patara Ante-Korinth tapınağı (Patara Ante-Korinthishe tempel) Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 1998.

P. Yılmaz, Koruma yasalarımız ve Patara antik kenti (Conservation laws and the ancient city of Patara) Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 1996.

Ş. Aktaş, Patara sunak gömütler, Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 1995.

A. Özkul, Patara kandilleri (Lamps from Patara) Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 1991.