Patara Otel ve Otelleri Konaklama
2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA
2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA

Monografiler

Monografiler

Monografiler

F. Işık, Patara. The History and Ruins of the Capital City of Lycian League (Antalya 2000).

F. Işık – H. İşkan – N. Çevik, Miliarium Lyciae. Patara Yol Kılavuz Anıtı/ Das Wegweisermonument von Patara, Önrapor/Vorbericht. Lykia IV, 1998/1999 (Antalya 2001).

F. Işık, ‘Caput Gentis Lyciae’ Patara Likya Soyunun Başkenti (İstanbul 2011).

F. Işık, ‘Caput Gentis Lyciae’ Patara Capital of the Lycian League (İstanbul 2011).

H. İşkan – Chr. Schuler – Ş. Aktas – D. Reitzenstein – A. Schmölder-Veit – M. Koçak, Patara. Lykiens Tor zur Römischen Welt (Mainz 2016).

 

Patara = Patara: Patara Kazıları Yayın Serisi, İstanbul

I.1 = S. G. Bruer – M. Kunze, Der Stadtplan von Patara und Beobachtungen zu den Stadtmauern, 2010.

II.1 = T. Korkut – G. Grosche, Das Bouleuterion von Patara. Versammlungsgebaeude des lykischen Bundes, 2007.

II.2 = K. Piesker – J. Ganzert, Das Theater von Patara. Ergebnisse der Untersuchungen 2004 bis 2008, 2012.

IV.1 = E. Dündar, Patara Unguentariumları, 2008.

IV.2 = Ç. Uygun, Tepecik Kırmızı Astarlı Seramikleri (İÖ 2. yy – İS 4. yy), 2011.

IV.3 = E. Dündar, Transport Jars and Stamped Amphoras from Patara, 7th to 1st Century B.C.: The Maritime Trade of a Harbor City in Lycia, 2017.

V.1 = G. Işın, Patara Terrakottaları Hellenistik ve Erken Roma Dönemleri, 2007.

V.2 = F. Şahin, Patara Metal Buluntuları, 2019.

VII.1 = H. İşkan – F. Işık (eds.), Kum’dan Kent’e Patara Kazılarının 25 Yılı / From Sand Into a City 25 Years of Patara Excavations, 2015.

 

Kazı Raporları

Patara Kazı Ekibi Üyeleri’nin sorumlu oldukları alanlarda yürüttükleri kazı çalışmalarının ve Patara territoryumu içinde gerçekleştirdikleri yüzey araştırmalarının “Kazı Sonuçları Toplantısı (KST)”, “Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri (ANMED)” ve “Anadolu/Anatolia” süreli yayınlarında basılan yıllık raporları:

Patara 1988, KST XI.2, 1990, 1-21; Patara 1989, KST XII.2, 1991, 29-55; Patara 1990, KST XIII.2, 1992, 235-258; Patara 1991, KST XIV.2, 1993, 385-408; Patara 1992, KST XV.2, 1995, 279-301; Patara 1993, KST XVI.2, 1995, 253-282; Patara 1994, KST XVII.2, 1996, 159-184; Patara 1995, KST XVIII.2, 1997, 191-217; Patara 1996, KST XIX.2, 1998, 53-79; Patara 1997, KST XX.2, 1999, 159-178; Patara 1998, KST XXI.2, 2000, 91-104; Patara 1999, KST XXII.2, 2001, 79-94; Patara 2000, KST XXIII.1, 2002, 397-412; Patara 2001, KST XXIV.1, 2003, 1-10; Patara 2002, KST XXV.1, 2004, 87-102; Patara 2003, ANMED 2, 2004, 37-44; Patara 2004, ANMED 3, 2005, 57-65; Patara 2005, KST XXVIII.1, 2007, 15-28; Patara 2006, KST XXIX.1, 2008, 59-72; Patara 2007, KST XXX.4, 2009, 337-354; Patara 2008, Anadolu/Anatolia 36, 2010, 229-243; Patara 2009, KST XXXII.3, 2011, 1-21; Patara 2010, KST XXXIII.3, 2012, 15-39; Patara 2011, KST XXXIV.3, 2013, 171-188; Patara 2012, KST XXXV.2, 2014, 271-289; ANMED 13, 2015; ANMED 14, 2016; Patara 2015, KST XXXVIII.2. 2017, 47-62; Patara 2016, KST XXXIX, 2018; Patara 2017, KST XL, baskıda.