Patara Otel ve Otelleri Konaklama
2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA
2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA

Urbanistik & Mimari

Urbanistik & Mimari

Urbanistik & Mimari

H. İşkan – F. Şahin, Patara Denizcilik ve Ticaretin Başkenti, Magma 37, 2018, 40-51.

H. Işık Ş. Aktaş, Das sogenannte Mettius-Modestus-Tor von Patara als Wassermonument, in: Wasserwesen Zur Zeit Des Frontinus Bauwerke – Technik – Kultur, Trier, 25-29 Mayıs 2017, 331-339.

E. Dündar – N. Rauh, The North Bastion on the Tepecik Acropolis at Patara: Dating “Early Hellenistic” Fortification Walls in Southwestern Anatolia, Hesperia 86, 2017, 509-581.

S. Erkoç, Patara Liman Hamamı: Mimarisi ve Yapı Evrelerine Dair İlk Gözlemler, Phaselis 4, 2017, 239-258.

B.Ceylan – O. Erdoğan, The Architecture and History of the City Basilica of Patara: A Preliminary Report on Four Seasons of Excavations, in. E. Dündar – Ş. Aktaş – M. Koçak – S. Erkoç (eds.), Havva İşkan’a Armağan LYKIARKHISSA Festschrift für Havva İşkan (İstanbul 2016) 205-224.

E. Dündar, Patara’dan Bir Su Yapısı: Sekizgen Çeşme (A Water Structure in Patara: Octagonal Fountain), in: E. Dündar – Ş. Aktaş – M. Koçak – S. Erkoç (eds.), Havva İşkan’a Armağan LYKIARKHISSA Festschrift für Havva İşkan (İstanbul 2016) 307-324.

Ş. Aktaş, Patara Nero Hamamı Gymnasium Propylonu, in: E. Dündar – M. Koçak – Ş. Aktaş – S. Erkoç (eds.), Havva İşkan’a Armağan LYKIARKHISSA Festschrift für Havva İşkan (İstanbul 2016), 1-14.

H. İşkan – N. O. Baykan, “Die Kurşunlu-Zisterne auf dem Theaterhügel in Patara. Ein Vorbericht zu den Grabungsarbeiten“, in: G. Wiplinger (eds.), De Aquaeductu Atque Aqua Urbium Lyciae Pamphyliae Pisidiae (2016) 171-186.

M. Koçak – S. Erkoç, Patara Nero Hamamı. Likya’nın Bilinen En Erken Hamam Yapılarından Biri Üzerine Gözlemler, in: E. Dündar – M. Koçak – Ş. Aktaş – S. Erkoç (eds.), Havva İşkan’a Armağan LYKIARKHISSA Festschrift für Havva İşkan (İstanbul 2016) 371-392.

F. Şahin, Patara Kent İçi Su Dağıtım Yapıları (Urban Water Distribution Structures in Patara), in. H. İşkan – F. Işık (eds.), From Sand Into a City. 25 Years of Patara Excavations, International Symposium Proceedings, 11-13 Nov. 2013 Antalya, Patara VII.1 (İstanbul 2015) 507-524.

J. Ganzert, Town and ‘Meta-Town’? Considerations on the Urban Development of Patara, in: H. Işkan – F. Işık (eds.), From Sand Into a City 25 Years of Patara Excavations, Patara VII.I (Istanbul 2015) 273-288.

U. Peschlow, The Cemetery Church at the Tepecik Necropolis of Patara. A Preliminary Report, in: H. Işkan – F. Işık (eds.), From Sand Into a City 25 Years of Patara Excavations, Patara VII.I (Istanbul 2015) 463-474.

Ş. Aktaş, Patara Küçük Hamam: Kazı Öncesi Düşünceler, in: H. Işkan – F. Işık (eds.), Kum’dan Kent’e Patara Kazilarinin 25 Yılı Sempozyumu, Patara VII.I (Istanbul 2015) 33-46.

S. Erkoç, Liman Hamamı 2010-2013 Yılı Kazı Çalışmaları, in: H. Işkan – F. Işık (eds.), Kum’dan Kent’e Patara Kazilarinin 25 Yılı Sempozyumu, Patara VII.I (Istanbul 2015) 239-252.

M. Koçak, Überlegungen zu einem Monumentalgrab aus der Nordnekropole von Patara/Patara kuzey nekropolünden bir Anıt Mezar üzerine düşünceler, in: H. Işkan – F. Işık (eds.), From Sand Into a City 25 Years of Patara Excavations, Patara VII.I (Istanbul 2015) 369-383.

M. Koçak, Su kenarında sonsuzluk – Patara Liman Nekropolü Işığında Antik Limanlar ve Mezarlar, Mediterranean Journal of Humanities 10, 2015.

H. İşkan – M. Koçak, Der Hafen von Patara. Altes Wissen, neue Forschungen, bk. S. Ladstätter – F. Pirson – T. Schmidts (eds.), Harbors and Harbor Cities in the Eastern Mediterranean from Antiquity to the Byzantine Period: Recent Discoveries and Current Approaches, Bd. 1, Byzas 19 (İstanbul 2015) 271-294.

İşkan – N. O. Baykan, Neue Ergebnisse zur Wasserleitung von Patara/Türkei, Historische Wasserleitungen: Gestern-Heute-Morgen, Tagungsband des internationalen H. Frontinus-Symposiums Wien, 19.-23. Oktober 2011, Babesch Supplement 24, 2013, 93-103.

O. Baykan – H. İşkan, Patara Eskil Kenti Su İletim ve Dağıtım Sistemi, in: Devlet Su İşleri II. Su Yapıları Sempozyumu Bildirileri, 16-18 Eylül 2011, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, (Diyarbakır 2011) 67-78.

G. Işın, The Building Complex on the Tepecik Acropolis at Patara, AnSt 60, 2010, 93-104.

G. M. P. Duggan, The Lycian port of Patara and its environs during the 13th and 14th centuries, Gephyra 7, 2010, 47-72.

F. Alanyalı, Patara Hurmalık Hamamı 2005-2008 Yılı Arkeoloji ve Belgeleme Çalışmalarına Genel Bir Bakış, bk. A. Çabuk – F. Alanyalı (ed.), Kültür Varlıklarının Belgelenmesi (Eskişehir 2009) 117-144.

S. Alanyalı, Patara Tiyatrosu 2004-2008 Yılı Çalışmaları, bk. A. Çabuk – F. Alanyalı (ed.), Kültür Varlıklarının Belgelenmesi (Eskişehir 2009) 75-100.

F. Gülşen, Patara’daki Roma Dönemi Hamamlarında Planlama ve Mimari, bk. B. Can – M. Işıklı (eds.), Doğudan Yükselen Işık. Anadolu Arkeolojisine Katkılar. Atatürk Üniversitesi 50. Yıl Armağan Kitabı (İstanbul 2008).

Ş. Aktaş, Tombs of the Exedra Type and Evidence from the Pataran Examples, Adalya XI, 2008, 235-261.

J. Ganzert, Doch kein Erdbeben in Patara?, AW 2008/4, 45-51.

F. Gülşen, Wall Heating Systems in the Roman Period Lycian Baths-The Examples at Patara and Tlos, Adalya X, 2007, 223-259.

Ş. Özüdoğru – E. Dökü, Patara Seramik Fırınları, bk. B. Karası et al. (eds.), Seres’07, IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Seminerleri, 26-28 Kasım 2007, Eskişehir (Eskişehir 2007) 399-411.

F. Işık, Patara, bk. W. Radt (ed.), Stadtgrabungen und Stadtforschung im westlichen Kleinasien. Geplantes und Erreichtes, Akten des internationalen Symposions 6/7. August 2004 in Bergama, BYZAS 3 (İstanbul 2006) 263-279.

T. Korkut, The Parliament Building of Patara. A Preliminary Report, bk. C. C. Mattusch – A. A. Donohue – A. Brauer (eds.), XVI. International Congress of Classical Archaeology, Boston 23-26 August 2003 Boston (Oxford 2006) 93-97.

H. S. Alanyalı, Patara Tiyatrosu 2004 Çalışmaları, Anadolu/Anatolia 29, 2005, 1-12.

T. Korkut – G. Grosche, Das Bouleuterion von Patara. Ein vorläufiger Bericht über die bisherigen Grabungen, bk. T. Korkut (ed.), Anadolu’da Doğdu. Festschrift für Fahri Işık zum 60. Geburtstag (İstanbul 2004) 439-460.

T. Korkut, Zur lykischen Badearchitektur im Lichte der Thermen von Patara, IstMitt 53, 2003, 445-45.

H. İşkan, Zum Totenkult in Lykien I: Ein datierbares Felsgrab in Patara und Leichenspiele in Lykien, IstMitt 52, 2002, 273-309.

B. Varkıvanç, Patara’da Bir Seramik İşliği, Adalya V, 2001/2002, 137-153.

F. Işık, Patara. Eine lykische Metropole erwacht aus ihrem Dornröschenschlaf, Antike Welt 1999/5, 477-493.

S. Bulut – F. Gülşen, Patara Bodrum Oda Mezarı, Adalya II, 1997, 189-205.

H. İşkan – N. Çevik, Die Grüfte von Patara, Lykia 2, 1995, 187-216.

F. Işık, Tempelgräber von Patara und ihre anatolischen Wurzeln, Lykia 2, 1995, 160-186.

H. Yılmaz, Die Felsgräber von Patara, bk. J. Borchhardt – G. Dobesch (Hrsg.), Akten des II. Internationalen Lykien Symposions, 6-12 Mai 1990 Wien, Bd. II (Wien 1993) 87-96.