Patara Otel ve Otelleri Konaklama
2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA
2020
PATARA YILI
YEAR of PATARA

Yardımcı Disiplinlerden

Yardımcı Disiplinlerden

Yardımcı Disiplinlerden

S. Erol – A. Y. Yavuz – H. Mutlu, Antik Patara Toplumunun Dişlerindeki Makro Aşınma Sıklığı ile Beslenme İlişkisi, bk. E. Dündar – Ş. Aktaş – M. Koçak – S. Erkoç (eds.), Havva İşkan’a Armağan LYKIARKHISSA Festschrift für Havva İşkan (İstanbul 2016) 723-734.

S. Erol – A. Y. Yılmaz, Patara Kazılarından Ele Geçen Bir Grup İnsan İskeletinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi, in: H. Işkan – F. Işık (eds.), Kum’dan Kent’e Patara Kazilarinin 25 Yılı Sempozyumu, Patara VII.I (Istanbul 2015) 253-272.

Üstündağ, Patara Hurmalık Hamamında Yürütülen Antropoloji Çalışmaları, bk. A. Çabuk – F. Alanyalı (ed.), Kültür Varlıklarının Belgelenmesi (Eskişehir 2009) 145-148.

Öner, Zur Geomorphologie der Eşen-Deltaebene und des antiken Hafens von Patara in der Südwesttürkei, Adalya III, 1998, 207-220.

Öner, Eşen Çayı Taşkın-Delta Ovasının Jeomorfolojisi ve Antik Patara Kenti, Ege Coğrafya Dergisi 9, 1997, 89-130.

E. Großschmidt, Antropologische Untersuchungen zu den Felsgrüften in Patara/Lykien, Lykia 2, 1995, 217-240.